पर्सा जिल्लामा कायम भएका स्थानीय तहको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण ।

Skip to toolbar