पर्सा जिल्लाको आ.ब.२०७३्/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तयारीका लागि सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा जनसंख्या तथा सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा भूमि विकास समितिको वैठक सम्पन्न २०७२/११/२१ गते

Skip to toolbar