एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको वैठक सम्वन्धी सूचना पर्सा जिल्लाको आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका क्रममा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको वैठक निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिएको हुंदा सरोकारवालाहरुको उपस्थितीका लागि अनुरोध गरिन्छ । मिति : २०७२/११/२७ गते समय : बिहान १०:०० वजे स्थान : जि.वि.स.को सभाकक्ष बीरगंज, पर्सा

Skip to toolbar